Title Image

Vår pedagogik är montessoriinspirerad

Det familjära

Möjligheten med en mindre barngrupp är en nära lärarledd samvaro där barnet kan växa och utvecklas i social interaktion med varandra, men också efter det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Vi vill lägga vikt vid ett ständigt samtal med barnen genom dagens lopp och vi vill ge barnen tid till att komma till tals och lyssna på varandra.

Årstiderna

Det är också vår strävan att tematisera året och uppleva och aktivt deltaga i högtiderna i Sverige, som Våffeldagen, Valborg, Midsommar, Lucia, Jul, etc., och till detta kommer den lokala kulturen och traditionerna på Österlen som konstrundan, äpplemarknaden och Österlen lyser.

Språk och Matematik

Vi önskar öva barnet tidigt i kunskap, särskilt i språk och matematik. Barnet skall få möjlighet att utveckla sig med hjälp av vårt montessorimaterial.

Vi vill levandegöra det svenska språket genom högläsning, samtal, sagor, sånger och ramsor.

I montessoripedagogiken betonas utvecklingen av hela barnet. Det fysiska, själsliga, intellektuella, känslomässiga och sociala ses som en helhet där alla bitar utvecklas i harmoni