Title Image

Kösystem

Kösystem

a) Plats erbjuds barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.

b) Rätt till plats har barn som är bosatta (folkbokförda) i Simrishamns kommun.

c) En förutsättning för att erhålla erbjudande om plats är att familjen inte har skulder på avgifter för förskola i kommunen.

d) Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.

e) Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

f) När förskolebarn börjar ska föräldrarna medverka under en inskolningsperiod.

g) Plats erbjuds skriftligt och/eller elektroniskt. Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas inom fem dagar om inte annat angivits.

h) Uppsägning av förskoleplats sker skriftligt till ansvarig. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit oss tillhanda.