Title Image

Stenshuvud

 


Stenshuvuds topp sedd från TjörnedalaStenshuvud är sedan länge ett välkänt landmärke för sjöfarande på Östersjön. Det huvudformade knappt hundra meter höga berget utgör slutet på en långsträckt ås och är väl synligt från havet.

Från bergets topp har du en vid utsikt över sandfält och hedar och torrängar i söder

Länstyrelsen i Skåne om Österlen och Stenshuvud, klicka här.