Livet på Kastanjegården
IMG_0019

 

 

 

I familjedaghemmet ligger vårt fokus på Montessoripedagogiken och livet kring trädgården och äppelodlingen.

På vår gård får barnen utveckla sin nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära i en liten och familjär miljö.

Barn älskar ”riktiga” sysslor. Under året följer barnen många av sysslorna i parken, som vattning, plantering, gallring och odling av kryddväxter, sallad och bär. Barnen kommer också kunna delta i sysslorna med äppelodlingen: beskärning, blomning, plockning av äpplen och mustning.

Vår pedagogik är montessoriinspirerad

I enlighet med montessoripedagogiken betonar vi tilltron till barnets inneboende förmåga att lära sig själv. Man kallar det för ”det kompetenta barnet” och uppmuntrar barnet att söka självständighet för att så kunna hjälpa det att hjälpa sig själv.

Barnens egna intresse är bästa motorn för att söka kunskap och de har en stor koncentrationsförmåga när de är intresserade. Så i vårt familjedaghem vill vi att barnen skall finna motivation utifrån sitt intresse. Det i sin tur ger dem frihet att välja aktivitet och att kunna arbeta ostört i egen takt.